Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong một lần kiểm tra tiến độ thi công và chỉ đạo giải quyết những vướng mắc Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng.


Dự án có tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng với các hạng mục thi công xây lắp, trang thiết bị, quản lý dự án và đào tạo chuyển giao công nghệ.
Trong đó, chi phí xây lắp 55,6 tỷ đồng, đầu tư trang thiết bị trên 118 tỷ đồng. Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghệ cao được thiết kế kết hợp giữa phương pháp xử lý cơ học và xử lý sinh học.
Theo thiết kế, việc xử lý nước thải Khu Công nghệ cao được tự động hóa cao, tối ưu quá trình vận hành và bảo đảm kết nối hạ tầng trong Khu công nghệ cao.
Khu công nghệ cao Đà Nẵng là Khu công nghệ cao đầu tiên ở khu vực miền Trung và là khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia thứ ba của cả nước,được thành lập năm 2010.
Hà Minh

Theo baodautu.vn