Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát thực hiện Khung chính sách tái định cư theo đúng nội dung đã phê duyệt.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư của các Tiểu dự án liên tỉnh.
Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh tham gia Dự án phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư của các Tiểu dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm tăng cường các công cụ lập quy hoạch, kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các hoạt động quản lý tài nguyên đất và nước tại một số tỉnh được lựa chọn khu vực ĐBSCL.
Dự án gồm 5 Hợp phần: Hợp phần I - Tăng cường công tác giám sát, phân tích và hệ thống cơ sở dữ liệu; Hợp phần II - Quản lý lũ vùng thượng nguồn; Hợp phần III - Thích ứng với chuyển đổi độ mặn vùng cửa sông; Hợp phần IV - Bảo vệ khu vực bờ biển vùng bán đảo; Hợp phần V - Hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan điều phối chung Dự án; là cơ quan chủ quản đối với Tiểu dự án 5 thuộc Hợp phần I; Tiểu dự án 1 thuộc Hợp phần II, Tiểu dự án 6 thuộc Hợp phần III có tính chất liên kết vùng và các hoạt động hỗ trợ quản lý dự án thuộc Hợp phần V của Dự án.
Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản đối với các Tiểu dự án 1, 2, 3, 4 thuộc Hợp phần I. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản đối với Tiểu dự án 6 thuộc Hợp phần I.
UBND các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu là cơ quan chủ quản một số Tiểu dự án thuộc các Hợp phần II, III, IV.
Như Chính

Theo baodautu.vn