Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Dự án HTKT “Tăng cường năng lực và thúc đẩy hiệu quả điều phối lập kế hoạch đầu tư hợp tác khu vực” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.
Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.
Đồng thời có biện pháp giám sát tiến độ thực hiện, bảo đảm Dự án HTKT “Tăng cường năng lực và thúc đẩy hiệu quả điều phối lập kế hoạch đầu tư hợp tác khu vực” hoàn thành trong thời gian gia hạn.
Như Chính

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: