Quy hoạch Khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình


Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình.
Dự án có diện tích quy hoạch 207,45 ha, được xây dựng tại các xã: Châu Minh, Mai Đình và Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 1.933 tỷ đồng.
Thời hạn thực hiện dự án 50 năm. Dự án chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1: quy mô 100 ha, từ quý II/2016 – quý IV/2018; giai đoạn 2: quy mô 50 ha, từ quý I/2019 – quý IV/2020; giai đoạn 3: quy mô 57,45 ha, từ quý I/2021 đến quý IV/2023.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ thực hiện dự án đầu tư; chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với chủ đầu tư xác định phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cụ thể trong đó chú trọng đến việc giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất và các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp; lập, trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Như Chính

Theo baodautu.vn