Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án "Giảm thất thoát nước, tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) giai đoạn 2011- 2015", vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).
Theo đó, gia hạn thời gian kết thúc thực hiện Dự án đến ngày 30/6/2020 (thời gian thực hiện Dự án ban đầu từ năm 2011- 2015).
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh Văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Dự án bảo đảm sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng tiến độ và theo quy định hiện hành. SAWACO chịu toàn bộ chi phí phát sinh từ việc gia hạn.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Chính phủ trình Chủ tịch nước về điều chỉnh, gia hạn Hiệp định Vay với ADB theo quy định.
Như Chính

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: