Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet


Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục thành lập khu công nghiệp đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định.
Đồng thời sớm có giải pháp để đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, thực hiện giám giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp.
Tỉnh Bạc Liêu hiện có 3 khu công nghiệp với tổng diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 là 422 ha; bao gồm khu công nghiệp Trà Kha 65 ha, khu công nghiệp Láng Trâm 100 ha và khu công nghiệp Ninh Quới 257 ha.
Đến tháng 8/2015, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã cấp 10 giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp Trà Kha và Láng Trâm với tổng vốn đăng ký gần 1000 tỷ đồng. Trong đó có 4 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, đóng góp không nhỏ vào ngân sách của tỉnh và góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Thanh Huyền

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: