Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long


Theo đó, dự án được thực hiện từ năm 2016 - 2017 với tổng mức đầu tư dự kiến 14,942 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện do ngân sách thành phố Hà Nội 100%. Chủ đầu tư của dự án là Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.
Dự án Bảo tồn nhà Cục tác chiến và từng bước hoàn trả không gian điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long nhằm tái tạo một phần không gian uy nghi trước thềm Điện Kính thiên; tạo không gian lớn để tổ chức các sự kiện trọng đại của Thành phố; làm liền mạch đường trục chính tâm từ điện Kính Thiên tới Đoan Môn đồng thời vẫn giữ nguyên được dãy nhà kiến trúc Pháp.
Về quy mô đầu tư và phương án thực hiện, sẽ di chuyển cây xanh, hiện vật của nhà Cục Tác chiến về kho tạm và di chuyển về nhà Cục tác chiến tại vị trí mới; hạ giải nhà N2B (diện tích 175,7m<sup>2</sup>); làm đường di chuyển, làm móng mới, gia cố công trình trước khi di chuyển; di dời nhà Cục tác chiến diện tích 940 m<sup>2</sup> về vị trí nhà N2B cũ; hoàn thiện, sửa chữa công trình; chỉnh trang, hoàn trả lại phần sân vườn diện tích khoảng 2.800 m<sup>2</sup>...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm chất lượng, tiến độ và mục tiêu đầu tư.
Thu Trang

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: