Theo đó, 4 mục tiêu chính của dự án sẽ là: bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng, biển và các loài động, thực vật quý hiếm hiện có của vườn; xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ tài nguyên rừng, biển trong toàn khu vực; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về đa dạng rừng và biển; xây dựng trung tâm tuyên truyền giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.


.


Được biết, Vườn Quốc gia Núi Chúa thuộc huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) có tổng diện tích hơn 29.860 ha, trong đó phần đất liền khoảng 22.500 ha, phần biển khoảng 7.350 ha.
Vườn có Vườn có sự đa dạng về chủng loại động thực vật quý hiếm bao gồm 84 loài thú, 163 loài chim, 83 loài bò sát, trong đó có 46 loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ thế giới. Bên cạnh đó, vườn có 1.504 loài thực vật bậc cao, với 30 loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ thế giới; 350 loài san hô và quần thể rùa biển.
N.T

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: