Theo vị lãnh đạo có trách nhiệm này, việc Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương xem xét lại một số nội dung nhằm làm rõ tính cấp thiết về việc bổ sung Dự án vào Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.
Trong đó, đánh giá tác động của Dự án đối với quy hoạch đã được phê duyệt trước đó là dự án kho dự trữ quốc gia dầu thô tại Dung Quất do Tập đoàn Dầu khí (PVN) làm chủ đầu tư; Xác định rõ phạm vi, quy mô đầu tư của Dự án để tránh trùng lắp, chồng lấn với dự án kho dự trữ quốc gia dầu thô do PVN làm chủ đầu tư.


Bên cạnh Kho chứa dầu nổi của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đang kiến nghị bổ sung thêm kho ngầm để phục vụ Nhà máy lọc dầu Dung Quất và cho các doanh nghiệp khác thuê chứa sản phẩm kinh doanh.


Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, cũng cần phải đánh giá các hình thức và kinh nghiệm dự trữ xăng dầu, dầu thô thường của các quốc gia trên thế giới đang thực hiện; Cơ sở và lý do lựa chọn phương án xây dựng kho ngầm dự trữ dầu thô tại Khu kinh tế Dung Quất để sử dụng và dự trữ cho mục đích thương mại thay thế các hình thức dự trữ xăng dầu khác; Tác động của Dự án đối với việc đáp ứng bài toán cung – cầu về xăng dầu chung của nền kinh tế và vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong điều kiện giá dầu có biến động bất thường trong thời gian qua.
Xem xét về căn cứ pháp lý của Dự án, Bộ Tài chính đề nghị: “Hồ sơ bổ sung Quy hoạch chưa có phần căn cứ pháp lý lập, đề xuất Dự án; do vậy, đề nghị chủ đầu tư bổ sung danh mục các văn bản pháp lý có liên quan làm cơ sở thẩm định để xem xét bổ sung Dự án vào Quy hoạch”.
Văn bản cũng nhấn mạnh việc Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án án đầu tư xây dựng kho ngầm dự trữ xăng dầu, dầu thô; Nội dung báo cáo đầu tư Dự án đề xuất lựa chọn phương án xây dựng kho ngầm nhưng chủ đầu tư chưa đánh giá, so sánh về những ưu điểm và hạn chế của phương án xây dựng kho nổi trên mặt đất hoặc các hình thức dự trữ khác…
Về mức đầu tư dự kiến của Dự án là khoảng 250 triệu USD mà chủ đầu tư đã tính toán, Bộ Tài chính đề nghị xác định rõ căn cứ, phương pháp tính tổng mức đầu tư Dự án; Xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn đi vay cũng như các giải pháp huy động vốn phù hợp và khả thi theo phân kỳ đầu tư để thực hiện Dự án đúng tiến độ và hiệu quả.
Theo Bộ Tài chính, trong điều kiện giá dầu thế giới biến động lớn và khó lường như hiện nay, đề nghị chủ đầu tư cần phân tích kỹ các kịch bản về giá dầu tác động tới hiệu quả kinh tế - tài chính của Dự án và vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia làm cơ sở xác định phương pháp đầu tư của Dự án.
Đề nghị phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính, phương án và khả năng hoàn vốn của dự án trong vòng 10 năm như báo cáo đề xuất; Xác định cơ sở đề xuất giá cho thuê kho là 3,5 USD/m3/tháng và cơ chế áp dụng giá cho thuê kho trong vòn đời Dự án làm căn cứ tính toán, đánh giá hiệu quả tài chính và khả năng thu hồi vốn của Dự án.
Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu, tổng hợp, trước khi xem xét bổ sung Dự án kho ngầm ngoại quan chứa dầu thô phục vụ mục đích thương mại tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi (Dự án) vào Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi Bộ Công thương và Tổng cục Năng lượng đề xuất việc đưa Dự án Kho ngầm chứa xăng dầu tại Khu kinh tế Dung Quất vào Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo các hình thức BOT, BTO, hay BT, để có cơ sở cho việc ký kết hợp đồng BOT và triển khai các thủ tục đầu tư liên quan dự án.
Hà Minh

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: