Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao tại cuộc đối thoại trực tuyến với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển” vừa diễn ra.
Buổi đối thoại có sự tham gia của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính,Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế và Văn phòng UBND tỉnh.


Thừa Thiên Huế cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào tỉnh.


Tại buổi đối thoại trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn manh: Với việc xác định cộng đồng doanh nghiệp cùng đội ngũ doanh nhân là lực lượng xung kích, đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2016 này - năm đầu tiên của kỳ kế hoạch 2016-2020 được tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là "Năm doanh nghiệp".
Việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tín dụng, tuyên truyền chính sách pháp luật mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các sở, ban, ngành, địa phương rất quan tâm trong giai đoạn hiện nay.
Trong gần 3 giờ đối thoại, đã có hơn 100 câu hỏi, kiến nghị về cơ chế chính sách liên quan đến các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành liên quan tiếp thu, giải đáp cụ thể.
Kết thúc đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nỗ lực hơn nữa, phối hợp và đẩy mạnh việc khắc phục những bất cập, những tồn tại liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh được các cá nhân và doanh nghiệp nêu tại buổi đối thoại; kịp thời có những bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu chính đáng của các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
“Tỉnh sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cao nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách trong khuôn khổ cho phép của pháp luật, đồng thời sẽ có những giải pháp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành, kề vai sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với tất cả những nhà đầu tư và doanh nghiệp đến đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
"Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của Lãnh đạo tỉnh và sự ủng hộ của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, nhất định tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có sự khởi sắc mới về phát triển kinh tế - xã hội nói chung, về thu hút đầu tư nói riêng trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh.
Ngọc Tân

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: