Bệnh viện đa khoa Châu Đốc - An Giang


Thủ tướng Chính phủ đã thông qua nội dung dự thảo Hiệp định vay giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Kuwait cho Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện khu vực Châu Đốc”, tỉnh An Giang.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt danh mục Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang” đề xuất Quỹ Kuwait tài trợ.
Mục tiêu của Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang” là tăng cường và nâng cao sức khoẻ cộng đồng của người dân khu vực Châu Đốc và các huyện, tỉnh lân cận thông qua việc cung cấp trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cho Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc.
Kết quả của Dự án mang lại là cung cấp các trang thiết bị hiện đại cho bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc đảm bảo 100% bệnh nhân đến bệnh viện được chẩn đoán và điều trị kịp thời; mở rộng khả năng phẫu thuật của bệnh viện, tăng tỷ lệ bệnh nhân được khám và điều trị 30%; giảm tải lượng bệnh nhân lên tuyến trên; phát triển chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cán bộ y tế...
Như Chính

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: