Đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà - Suối Mơ do Sun Gruop thực hiện.


Theo đó, đối với tuyến đường Hoàng Văn Thái (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến bãi rác Khánh Sơn): Diện tích đất quy hoạch 80.101m2, chiều dài tuyến 2.943m, điều chỉnh mặt cắt từ B = 27m (6m + 15m + 6m) thành B = 27m (4m + 9,25m + 0,5m + 9,25m + 4m).
Tuyến đường ĐT602 (đoạn từ nút giao thông với đường Hoàng Văn Thái đến ngã ba Bà Nà - Suối Mơ): Tổng diện tích đất quy hoạch 21.555m2, chiều dài tuyến 634m, mở rộng mặt cắt từ B = 24m (4,5m + 15m + 4,5m) thành B = 34m (5m + 10,5m + 3m + 10,5m + 5m).
Về việc mở rộng nút giao đường tránh Nam hầm Hải Vân – Túy Loan và đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà: Tổng diện tích đất quy hoạch 10.469 m2, mở rộng mặt đường mỗi bên thêm 1 làn tách, nhập dòng với bề rộng 5m (chiều dài khoảng 150m), mở rộng 4 nhánh rẽ từ 5,5m lên 7,5m.
Tuyến đường song song với đường Bà Nà – Suối Mơ (đoạn từ ngã ba Bà Nà - Suối Mơ đến bãi xe Khu du lịch Bà Nà Hills): Tổng diện tích đất quy hoạch 46.522m2, chiều dài tuyến 2.773m, mặt cắt B = 13,5m(1,5m + 10,5m + 1,5m).
UBND thành phố Đà Nẵng giao Công ty Cổ phần Địa Cầu (Thuộc Tập đoàn Sun Group) có trách nhiệm thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định, đồng thời phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện việc cắm mốc theo Tổng mặt bằng được duyệt; UBND huyện Hòa Vang, UBND quận Liên Chiểu chủ trì việc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định.
UBND TP cũng giao Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao; Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Tổng mặt bằng được duyệt hướng dẫn các thủ tục thu hồi đất, giao đất theo đúng quy định; Sở Xây dựng căn cứ Tổng mặt bằng được duyệt, hướng dẫn việc điều chỉnh Tổng mặt quy hoạch chi tiết xây dựng Quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà – Suối Mơ cho phù hợp.
Ngọc Tân

Theo baodautu.vn