Ảnh minh hoạ. Nguồn: InternetPhó Thủ tướng yêu cầu việc ban hành Thông tư trên phải bảo đảm cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng các yêu cầu thực hiện các hợp đồng thi công công trình quy mô lớn và tuân thủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các thành viên Tổ công tác liên bộ thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2310/VPCP-QHQT ngày 6/4/2015 và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, sớm ban hành Thông tư hướng dẫn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền.
Như Chính

Theo baodautu.vn