Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đồng ý điều chỉnh nội dung Danh mục Dự án "Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam" sử dụng viện trợ (ODA) không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan.
Cụ thể, Dự án được gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 30/6/2016. Kinh phí bổ sung 1.313.000 EUR lấy từ bán tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính tự nguyện hỗ trợ cho các hoạt động của Dự án.
Dự án hỗ trợ chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi triển khai từ năm 2003, mục tiêu thực hiện khoảng 167.000 công trình khí sinh học ở 63 tỉnh, thành phố.

Như Chính

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: