Mỗi công nhân, người lao động tại Hà Nội được thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cao nhất 136.000.000 đồng, thấp nhất 200.000 đồng
Theo đó, các DN KCN đã tính tiền thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho người lao động, cụ thể: Thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1.500.000 đồng/người, cao nhất là 104.922.000 đồng/người (Công ty Asahi Intecc), thấp nhất là 100.000 đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 6.213.000 đồng/người, cao nhất là 136.000.000 đồng/người (Công ty Nissei), thấp nhất là 200.000đ/người (Công ty Asahi Intecc).
Đáng lưu ý, một số công ty thưởng Tết Dương lịch cao nhưng thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân lại thấp như công ty TNHH Asahi Intecc (KCN Thăng Long) thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 104.922.000 đồng/người, thấp nhất là 1.153.000 đồng/người, trung bình là 10.274.000đ/người. Bình quân, mỗi công nhân lao động ở KCN đã có khoảng 6.200.000 đồng tiền thưởng Tết tương đương khoảng 1,3 tháng lương cơ bản và được trả vào dịp Tết Bính Thân. Ngoài tiền thưởng Tết Âm lịch đa số các DN KCN cũng có quà Tết cho công nhân trị giá khoảng 500.000 đồng/người.
Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Công đoàn các KCN, một số DN KCN đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan chăm lo đến đời sống người lao động về quê ăn Tết Bính Thân, cụ thể: Đã có 1.200 người lao động trong KCN có hoàn cảnh khó khăn đã được phát vé miễn phí để về quê ăn Tết; Công đoàn các KCN cũng đã có các phần quà Tết hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá từ 300.000-1.000.000 đồng/người để về quê ăn Tết; hàng nghìn xuất quà Tết trị giá hàng trăm ngàn đồng mỗi xuất quà sẽ được Công đoàn cơ sở ở các DNKCN tặng trao, hỗ trợ cho các đoàn viên về quê ăn Tết Bính Thân.

Cũng theo Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội, từ tháng 1/2016 các DN KCN đã đồng loạt thực hiện việc tăng lương tối thiểu cho người lao động theo đúng quy định của Chính phủ (các DN ở mức lương vùng 1 là 3.500.000 đồng/tháng); ngoài lương cơ bản, các DN còn trả cho người lao động các khoản phụ cấp khác. Đến thời điểm hiện tại, không có DN nào nợ lương của người lao động. Tính tổng lương cơ bản và các khoản phụ cấp và trợ cấp, tiền lương bình quân của công nhân lao động trong các KCN là 5.655.000 đồng/tháng.
Chính Văn (KTĐT)

Theo baodautu.vn