Ảnh minh hoạ. Nguồn: InternetDự án được đầu tư với mục tiêu: Nhà đầu tư xây dựng và quản lý nhà máy điện gió đấu nối vào hệ thống điện quốc gia và bán điện thông qua hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long sẽ được xây dựng tại Ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Tổng công suất lắp đặt 100 MW; diện tích sử dụng đất và mặt biển khoảng 2.165 ha. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2018.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các bước lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án theo đúng quy định hiện hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về giá bán điện của Dự án sau khi chuẩn xác tổng mức đầu tư của Dự án nhưng không vượt quá giá bán điện áp dụng cho dự án tương tự đã xây dựng ven bờ biển.
Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định các phương án vay vốn của Chủ đầu tư theo quy định hiện hành, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Như Chính

Theo baodautu.vn