Công trình Cầu vượt nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân do Công ty Công trình giao thông Hà Nội thi côngTheo đó, tổng vốn điều lệ của Công ty là 115 tỷ đồng, cổ phần phát hành lần đầu là 11,5 triệu cổ phần; trong đó: Cổ phần nhà nước: 8.492.991 cổ phần, tương ứng 84.929.910.000 đồng, chiếm 73,85% vốn điều lệ; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là: 737.800 cổ phần, chiếm 6,41% vốn điều lệ; Cổ phần bán ưu đãi thêm cho người lao động theo mức 200 cổ phần/1 năm cam kết làm việc tiếp tại Công ty cổ phần: 597.720 cổ phần, chiếm 5,2% vốn điều lệ; Cổ phần bán đấu giá công khai: 1.671.489 cổ phần, chiếm 14,54% vốn điều lệ.
Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội tiếp tục quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của công ty cũ. Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 434 đường Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng.
Cục Thuế và Sở Tài chính Hà Nội được giao nhiệm vụ phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Hà Nội, thực hiện quyết toán thuế, kiểm tra báo cáo tài chính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần; đồng thời hoàn tất hồ sơ, thủ tục chuyển thành Công ty cổ phần.
Duy Hoàng

Theo baodautu.vn