Với tổng mức đầu tư gần 499 tỷ đồng trên diện tích khoảng 100 ha tại Đồng Mô, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, dự án sân golf 54 hố được khởi công quý I/2016 và hoàn thành quý I/2018; thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.
UBND TP Hà Nội giao Công ty TNHH Thung Lũng Vua có trách nhiệm thực hiện các quy định của nhà nước quy định tại Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai dự án; tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch sân golf đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND TP phê duyệt và các quy hoạch có liên quan. 

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư chỉ triển khai thực hiện các bước tiếp theo dự án khi được cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký quyết định, nhà đầu tư phải hoàn thiện thủ tục lập và trình có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định. Trường hợp quá thời hạn đã nêu, do nguyên nhân khách quan, nhà đầu tư phải báo cáo giải trình lý do và đề nghị UBND TP xem xét gia hạn.
Thu Trang

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: