Theo Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), ngày 26/3/2013, Blue Steel có ký hợp đồng mua của Đại Thiên Lộc 6.400 tấn Steel Sheet và Alurminium-Zinc Alloy-Coasted Rolls với giá là 5.689.750 USD. Tiền đặt cọc là 568.975 USD và hạn chót giao hàng là cuối tháng 5/2013. Theo Blue Steel, Đại Thiên Lộc đã chậm trễ trong việc giao hàng, đến ngày 23/5/2013 mới giao cho Blue Steel số hàng bằng 33,26% tổng giá trị Hợp đồng và hoàn toàn không thể giao hàng đúng hạn cho Blue Steel số lượng 66,74% còn lại như đã cam kết trong Hợp đồng. Vì vậy, Blue Steel đã khởi kiện yêu cầu VIAC buộc Đại Thiên Lộc phải hoàn trả khoản tiền đặt cọc còn lại, tiền lãi và nhiều khoản bồi thường khác.


.Hội đồng Trọng tài của VIAC đã nhận định rằng: “Trong đợt giao hàng thứ tư, Đại Thiên Lộc gửi Hóa đơn chiếu lệ cho số hàng 1.517,04 tấn vào ngày 23/05/2013, tức là còn 7 ngày nữa thì hết hạn giao hàng theo Hợp đồng. Trong thời gian đó, các bên còn phải thực hiện nhiều công việc nữa để hoàn tất việc giao hàng. Điều này cho thấy, dù cho Blue Steel có xác nhận và thanh toán đủ số lượng này thì Đại Thiên Lộc cũng chỉ có khả năng cung ứng số lượng hàng 1.517,04 tấn nêu trên chứ không phải là toàn bộ số hàng 4.277,565 tấn còn lại. Trong Bản tự bảo vệ, Đại Thiên Lộc cũng thừa nhận, Đại Thiên Lộc chỉ bảo đảm cung ứng đủ 1.517,04 tấn và đã không chứng minh được khả năng cung ứng đủ toàn bộ số hàng còn lại là 4.277,565 tấn. Khả năng này có thể được chứng minh nếu như Đại Thiên Lộc gửi Phiếu đóng gói với toàn bộ số lượng hàng còn lại là 4.277,565 tấn, thay vì chỉ là 1.517,04 tấn. Do đó, Blue Steel có căn cứ khi cho rằng: ngay cả khi Blue Steel chấp nhận Phiếu đóng gói cho 1.517,04 tấn, cho đến ngày 31/5/2013 (tức hạn chót giao hàng theo Hợp đồng), Đại Thiên Lộc cũng chỉ có thể hoàn thành tối đa là 3.639,475 tấn (gồm 1.517,04 tấn của đợt giao hàng thứ tư và 2.122,435 tấn của ba đợt giao hàng trước đó), tức chỉ chiếm 56,87% tổng giá trị của Hợp đồng.
Trên cơ sở đó, Hội đồng Trọng tài đã buộc Đại Thiên Lộc phải hoàn trả tiền đặt cọc còn lại, tiền lãi và một phần phí trọng tài tổng cộng là 340.844,795 USD.
Sau đó, Đại Thiên Lộc đã có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên hủy Phán quyết Trọng tài. Tuy nhiên, Tòa án đã bác yêu cầu này, với lý do tại phiên họp giải quyết tranh chấp ngày 21/3/2015 tại VIAC, cả Blue Steel và Đại Thiên Lộc đã ký thỏa thuận đồng ý với toàn bộ tiến trình tố tụng tại VIAC. Quyết định của Tòa án là cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Đại diện của Blue Steel - ông Lê Hoàng Chương, luật sư Điều hành Công ty Luật TNHH MTV Lê & Trần, cho biết: “Sau khi có quyết định cuối cùng của Tòa án, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ yêu cầu Đại Thiên Lộc chủ động thi hành Phán quyết Trọng tài, nhưng Đại Thiên Lộc vẫn im lặng và không thi hành. Vụ việc đã có phán quyết cuối cùng, không còn có thể kháng cáo hay khiếu nại gì nữa; số tiền mà Đại Thiên Lộc phải trả cho Blue Steel vốn cũng chỉ là số tiền đặt cọc mà Blue Steel đã giao cho Đại Thiên Lộc, nên việc hoàn trả này cũng không gây thiệt hại gì cho Đại Thiên Lộc. Tuy nhiên, thái độ nhất quyết không hợp tác của Đại Thiên Lộc là rất thiếu chuyên nghiệp, khiến cho chúng tôi có cảm giác Đại Thiên Lộc đang cố tình chiếm dụng số tiền của Blue Steel càng lâu càng tốt mà không quan tâm gì đến hình ảnh và uy tín của mình”.
Ái Phương

Theo baodautu.vn