Ông Lương Mạnh Hoàng (thứ 2 từ trái sang) và ông Tô Dũng Thái (thứ 3 từ trái sang)
Theo đó, ông Tô Dũng Thái, Giám đốc VNPT Hà Nội được Tập đoàn VNPT bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNPT - VinaPhone thay ông Lương Mạnh Hoàng.
Ông Lương Mạnh Hoàng vẫn giữ vị trí Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT và được bổ nhiệm kiêm chức Chủ tịch HĐTV VNPT - VinaPhone.
Trước đó, hồi tháng 5/2015, ông Lương Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty VTN đã được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT. Ông Lương Mạnh Hoàng cũng đồng thời được bổ nhiện kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty VNPT - VinaPhone.
Ông Tô Dũng Thái sinh năm 1967, là Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử viễn thông, bắt đầu làm việc tại VNPT Hà Nội từ năm 1992 và đã từng kinh qua nhiều nhiệm vụ và trọng trách lãnh đạo các đơn vị thuộc VNPT Hà Nội, năm 2012 được bổ nhiệm làm Phó giám đốc VNPT Hà Nội.
Tháng 10/2013, ông Tô Dũng Thái được bổ nhiệm làm giám đốc VNPT Hà Nội thay ông Trần Mạnh Hùng lên làm Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT.
Ông Tô Dũng Thái là nhân vật chủ chốt trong việc thực hiện thành công tái cấu trúc thành công VNPT Hà Nội và đưa đơn vị này trở thành đơn vị hàng đầu của Tập đoàn VNPT. Theo đó, VNPT Hà Nội là đơn vị đạt quy mô tăng trưởng thuê bao VinaPhone lớn nhất Tập đoàn VNPT và cũng là đơn vị đi đầu thực hiện khoán quản trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc quan điểm của Tập đoàn VNPT thực hiện tái cấu trúc đơn vị một cách triệt để. Được biết, năm 2015, tổng doanh thu của VNPT Hà Nội đạt 7.582 tỷ đồng, chênh lệch thu chi năm của VNPT Hà Nội đạt 479 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch Tập đoàn VNPT giao.
Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc VNPT - VinaPhone.
Tú Ân

Theo baodautu.vn