Hiện 51,43% cổ phần của bệnh viện đa khoa cấp I có số vốn điều lệ 168 tỷ đồng này do Tập đoàn T&T của Bầu Hiển sở hữuDiễn ra suôn sẻ trong vòng 4 giờ ngày 26/12, ông Đỗ Quang Hiển Chủ tịch Tập đoàn T&T đã được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty CP Bệnh viện Giao thông vận tải. Ông Hiển nhận được 31,2 triệu phiếu bầu, cao gần gấp đôi so với Giám đốc Bệnh viện GTVT là ông Trần Trung (19 triệu cổ phần).
Được biết, có tổng cộng 435 cổ đông, đại diện cho 16,7 triệu cổ phần tham dự Đại hội cổ đông lần đầu Bệnh viện GTVT Trung ương để bầu ra 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên Ban Kiểm soát.
Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị, ông Hiển được bầu làm Chủ tịch HĐQT và ông Trần Trung được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Hiện 51,43% cổ phần của bệnh viện đa khoa cấp I có số vốn điều lệ 168 tỷ đồng này do Tập đoàn T&T của Bầu Hiển sở hữu; 30% cổ phần do Nhà nước nắm giữ; phần còn lại được nắm giữ bởi một số cổ đông nhỏ lẻ và cán bộ công nhân viên Bệnh viện GTVT TƯ nắm giữ
Vào cuối tháng 10/2015, hơn 4,95 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung Ương được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần. Có 33 tổ chức, cá nhân đã tham giá đấu giá, với tổng khối lượng đặt mua 11.703.100 cổ phần, gấp 2,37 lần số cổ phần mang ra đấu giá.
Mức giá đặt mua cao nhất 26.000 đồng/cổ phần và giá đặt mua thấp nhất 17.200 đồng/cổ phần. Có 2 nhà đầu tư đã trúng thầu với mức giá đấu thành công trung bình 23.597 đồng/cổ phần. Như vậy, tổng giá trị cổ phần bán được hơn 116,8 tỷ đồng.
Bệnh viện Giao thông vận tải Trung Ương là bệnh viện công lập đầu tiên được thí điểm cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính Phủ. Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, Nhà nước sẽ nắm giữ 30% vốn điều lệ tương ứng 5,04 triệu cổ phần; 10,52% vốn điều lệ sẽ bán ưu đãi cho người lao động và 29,48%; 29,48% vốn điều lệ tương ứng 4,952 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai ra công chúng. Trước đó, hơn 5,04 triệu cổ phần tương ứng 30% vốn điều lệ đã được bán cho nhà đầu tư chiến lược là CTCP Tập đoàn T&T.
Anh Minh

Theo baodautu.vn