Đó là thông tin mà ông Ranjan K. Bose, chuyên gia năng lượng cao cấp của Ngân hàng Thế giới WB cho biết tại buổi làm việc với Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phùng Tấn Viết trong khuôn khổ chương trình làm việc giữa UBND TP. Đà Nẵng với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới WB trong ngày 8/12.
Ông Ranjan K. Bose cho hay, phía WB muốn tìm hiểu mức độ quan tâm của Đà Nẵng trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ để triển khai thực hiện các dự án tiếp theo các nghiên cứu tiền khả thi đã được triển khai thực hiện tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Chương trình SUEEP.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết tặng quà lưu niệm cho ông Ranjan K. BoseTheo đánh giá của ông Ranjan K.Bose, Đà Nẵng là thành phố động lực phát triển của vùng với tầm nhìn phát triển tốt và mục tiêu tăng trưởng xanh. Do vậy, thông qua sự kết nối của WB, hiện có nhiều nhà tài trợ quan tâm và muốn tài trợ vốn cho các dự án phát triển hạ tầng đô thị, tăng trưởng xanh và thân thiện với môi trường của Đà Nẵng, trong đó có thể kể đến Quỹ Tín thác Tăng trưởng Xanh của Hàn Quốc (KGGTF), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) của WB, Quỹ Tư vấn Phát triển Hạ tầng theo hình thức đối tác công – tư (PPIAF) của WB và Quỹ Phát triển Hạ tầng Toàn cầu (GIIF), với các hình thức hợp tác đa dạng, bao gồm cả hợp tác Nhà nước – Nhà nước và Nhà nước – Tư nhân.
Cũng theo ông Ranjan K. Bose, WB hiện muốn hỗ trợ 1-2 thành phố tại Việt Nam để triển khai thí điểm dự án nhà máy điện mặt trời với tổng quy mô thí điểm dự kiến khoảng 100MWh trên cả nước trong khuôn khổ Chương trình SUEEP, hình thức hỗ trợ có thể là hỗ trợ kỹ thuật hoặc vốn vay. Do vậy, ông cũng muốn tìm hiểu sự quan tâm của Đà Nẵng đối với dự án tiết kiệm năng lượng này.
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phùng Tấn Viết gửi lời cảm ơn Ngân hàng Thế giới đã quan tâm tìm kiếm các nguồn hỗ trợ tài chính để giới thiệu cho Đà Nẵng. Liên quan đến dự án nhà máy năng lượng mặt trời của WB, Phó chủ tịch Phùng Tấn Viết khẳng định, Đà Nẵng rất muốn được tham gia thí điểm vì đây là dự án rất phù hợp với định hướng phát triển của thành phố hướng đến tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo nhiều hơn để phục vụ cho sự tăng trưởng xanh của thành phố. Do vậy, Phó Chủ tịch đã giao Sở Công thương làm đầu mối phối hợp các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và đơn vị liên quan tổng hợp và có đề xuất cụ thể bằng văn bản về các dự án Đà Nẵng muốn WB hỗ trợ, cũng như việc tham gia thí điểm dự án nhà máy năng lượng mặt trời của WB.
SUEEP là Chương trình quy hoạch phát thải và năng lượng đô thị bền vững Đông Á - Thái Bình Dương (SUEEP) do WB khởi xướng và triển khai từ năm 2008 nhằm hỗ trợ các thành phố trên thế giới sử dụng năng lượng một cách bền vững. Đà Nẵng là 1 trong 3 thành phố được triển khai thực hiện thí điểm dự án này.
Ngọc Tân

Theo baodautu.vn