Lễ khởi công dự án xây dựng công trình nhà trưng bày Hoàng SaÔng Võ Công Chánh, chủ tịch huyện đảo này cho biết, đây sẽ là công trình trưng bày, triển lãm các cứ liệu, cơ sở pháp lý, hiện vật bảo tàng, chứng tích, thông tin... minh chứng về chủ quyền Việt Nam trên biển Đồng và ở 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Các hệ thống sa bàn, văn bản, bản đồ cả bằng hiện vật lẫn số hóa, về địa lý tự nhiên, hành chính Hoàng Sa, các thư tịch cổ, tư liệu về chủ quyền Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa trước và từ triều Nguyễn, văn bản quản lý từ năm 1975 đến nay, thông tin Hoàng Sa với thế giới... sẽ được trưng bày tại đây, cả bằng vật chứng lẫn số hóa.
Công trình cũng sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá tuyên truyền, hoạt động cộng đồng, qua đó vận động và thu hút xã hội, nhất là giới trẻ tìm hiểu, quan tâm nắm bắt những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Theo thiết kế, công trình nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ có 4 tầng (1 tầng chìm), tổng diện tích sử dụng 1.824 m2, dự kiến khánh thành trong năm 2016.
Thu Hồng

Theo baodautu.vn