1. Bill Gates
Tài sản ròng: 76 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Tập đoàn Microsoft 2. Carlos Slim Helu
Tài sản ròng: 72 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Ngành viễn thông 3. Amancio Ortega
Tài sản ròng: 64 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Ngành bán lẻ 4. Warren Buffet
Tài sản ròng: 58,2 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Công ty đầu tư Berkshire Hathaway 5. Larry Ellison
Tài sản ròng: 48 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Công ty Oracle 6. Charles Koch
Tài sản ròng: 40 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Đa dạng 7. David Koch (đồng hạng 6)
Tài sản ròng: 40 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Đa dạng [IMG]files/2014/03/04/chan-dung-top-20-ty-phu-the-gio-i-2014-8.jpg[/IMG] 8. Sheldon Adelson
Tài sản ròng: 38 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Sòng bạc 9. Christy Walton
Tài sản ròng: 36,7 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart 10. Jim Walton
Tài sản ròng: 34,7 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart 11. Liliane Bettencourt
Tài sản ròng: 34,5 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: L'Oreal 12. Stefan Persson
Tài sản ròng: 34,4 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: H&M 13. Alice Walton
Tài sản ròng: 34,3 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart 14. S. Robson Walton
Tài sản ròng: 34,2 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart 15. Bernard Arnault
Tài sản ròng: 33,5 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: LVMH 16. Michael Bloomberg
Tài sản ròng: 33 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Bloomberg LP 17. Larry Page
Tài sản ròng: 32,3 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Google 18. Jeff Bezos
Tài sản ròng: 32 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Amazon.com 19. Sergey Brin
Tài sản ròng: 31,8 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Google 20. Li Ka-shing
Tài sản ròng: 31 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Đa dạng <em itemprop='author'> Minh Hải (Theo Forbes)[/I]
Minh Hải

Theo baodautu.vn