Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc PTI Chương trình dành cho các nhà quản lý, điều hành của các nước ASEAN, đặc biệt là tại ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia có hiệu quả cao về kinh doanh và tích cực trong hoạt động xã hội từ thiện. Đây là năm thứ 5 liên tiếp PTI đạt giải thưởng này. Ông Nguyễn Trường Giang sinh năm 1971 là thạc sỹ quản trị kinh doanh. Ông Giang giữ cương vị Tổng giám đốc PTI từ tháng 4/2011, sau khi có hơn 2 năm làm Phó tổng Giám đốc công ty này. Trước khi về làm việc cho PTI, ông Giang đã làm việc gần 10 năm tại Công ty Dịch vụ Viễn thông. Vị trí cuối cùng của ông Giang tại Công ty Dịch vụ Viễn thông là Phó tổng giám đốc. PTI là một trong 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường Việt Nam. Năm 2013, doanh thu bảo hiểm của PTI đạt 1.527 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 76 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch từ đầu năm. Năm 2013, PTI đưa ra chủ trương giảm đà tăng trưởng để tập trung nguồn lực vào công tác nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua một số hoạt động chăm sóc khách hàng như xây dựng website truy vấn bồi thường, nâng cấp hệ thống tổng đài Callcenter. Dự kiến trong năm 2014, PTI tiếp tục đầu tư vào các hoạt động nâng cao dịch vụ khách hàng, trong đó, tập trung áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý chất lượng khai thác, giám định và bồi thường. <em itemprop='author'> Chí Tín [/I]
Chí Tín

Theo baodautu.vn