Ở vai trò này, ông sẽ làm việc tại văn phòng tổng hành dinh khu vực đặt tại Hồng Kông.


Ông Sanjeev Gandi bắt đầu sự nghiệp tại BASF với vai trò bán hàng tại Ấn Độ năm 1993. Sau đó, từ năm 2000 – 2010, ông nắm giữ các vị trí quản lý trong lĩnh vực marketing, quản lý sản phẩm và quản trị kinh doanh. Từ năm 2010 tới 2014, ông trở thành Chủ tịch bộ phận Hóa chất trung gian, làm việc tại trụ sở Tập đoàn BASF ở Ludwigshafen, CHLB Đức. Tháng 12/2014, ông chính thức tham gia vào Ban điều hành BASF.
Ông Gandhi tốt nghiệp ngành kỹ sư hoá học và có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh ngành marketing tại Đại học Pune. Ông Gandhi sẽ kế nhiệm vị trí vốn do Tiến sỹ Martin Brudermüller, Phó chủ tịch Ban điều hành tập đoàn. Trong khi đó, ông Martin Brudermüller nay chịu trách nhiệm thêm cả lĩnh vực phát triển công nghệ cho các ngành hoá chất trung gian, monomers, hóa dầu, cũng như các lĩnh vực kinh doanh mới của Tập đoàn.

P.V

Theo baodautu.vn