Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Bảo hiểm Xuân Thành (Đoàn Chủ tịch từ trái qua phải: Ông Đoàn Nguyên Ngọc - PCT HĐQT - Phó Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thị Vui - CT HĐQT, Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng giám đốc) Theo đó, đối tượng dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành tính đến thời điểm 16h ngày 13/3/2015. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 14h ngày 24/4/2015; Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Xuân Thành Group, số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Năm 2014, Bảo hiểm Xuân Thành đặt mục tiêu kinh doanh với 206 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc, chiếm 1% thị phần bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, 35 tỷ đồng doanh thu nhận tái bảo hiểm, 320 triệu đồng lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Năm 2014, Bảo hiểm Xuân Thành tập trung hướng vào thị trường bán lẻ các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người và bảo hiểm cháy nổ & mọi rủi ro tài sản; hoàn thiện các kênh bán hàng truyền thống và thúc đẩy mạnh hơn kênh bán hàng qua các công ty môi giới bảo hiểm và ngân hàng. <em itemprop='author'> Quang Hà [/I]
Quang Hà

Theo baodautu.vn