Năm 2004, TP Đà Nẵng đã thực hiện năm Doanh nghiệp và 10 năm sau, chính quyền Đà Nẵng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp qua chương trình hành động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”. Qua 10 năm, TP Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc, trong đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của cộng đồng doanh nghiệp của TP. TP Đà Nẵng vinh danh 85 doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố năm 2014 Theo đó, đến năm 2014, Đà Nẵng có 14.942 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 73.851 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần về số lượng doanh nghiệp và tăng 9,8 lần về tổng vốn so với năm 2004, nộp thuế trên 9.000 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2004 với mức tăng trưởng bình quân khoảng 16%/năm. Ông Võ Duy Khương, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng – Trưởng ban chỉ đạo năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014 cho biết, năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014 là một chương trình hành động rộng khắp với nhiều hoạt động thiết thực được triển khai và đã thu được nhiều kết quả, tạo động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, yên tâm sản xuất kinh doanh. Qua chương trình này, chính quyền Đà Nẵng cũng đã cải cách nhiều thủ tục hành chính như đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về tài chính – tín dụng, đổi mới thiết bị công nghệ và hỗ trợ thông tin, xúc tiến mở rộng thị trường, xúc tiến du lịch, trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực. Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đã có những tác động tích cực đến sự phát triển của doanh nghiệp. Để tiếp tục hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trong năm 2015 và những năm tiếp theo, TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai đề án “Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020”. Đề án này một lần nữa khẳng định cam kết của Thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp”. <em itemprop='author'> Thu Hồng [/I]
Thu Hồng

Theo baodautu.vn