Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Quyết định số số 379/QĐ – TTg, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Theo Quyết định số 379/QĐ – TTg, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Ông Trần Mạnh Hùng sinh năm 1959, vào ngành Bưu điện năm 1981 và đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng của VNPT như Trưởng ban viễn thông VNPT, Ủy viên Hội đồng quản trị VNPT, Phó Tổng giám đốc VNPT kiêm Giám đốc Viễn thông Hà Nội, Tổng Giám đốc VNPT. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/3/2015. Phát biểu sau khi có quyết định bổ nhiệm, ông Trần Mạnh Hùng cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của Bộ TT&TT đối với việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc VNPT một năm trước và hôm nay giữ chức vụ Chủ tịch VNPT. Về tình hình VNPT, ông Trần Mạnh Hùng cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2015, VNPT đã tăng trưởng 11%, lợi nhuận tăng hơn 15%. Đây là tín hiệu phát triển bền vững cao với sự đóng góp của cả tập thể. Trong 3 tháng tới, VNPT bước vào giai đoạn 2 để hoàn thành công cuộc Tái cơ cấu Tập đoàn và tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT vào 15/8/2015. Trước đó, ngày 3/3, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Quyết định số 219/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2015 giao ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT kiêm phụ trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT từ ngày 1/3/2015. Xem chi tiết Quyết định số 379/QĐ – TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại đây. <em itemprop='author'> Tuấn Hưng [/I]
Tuấn Hưng

Theo baodautu.vn