Dự kiến, công ty này sẽ có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, phần vốn góp của FECON là 2 tỷ đồng, tương đương 200.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ của công ty.
FECON sẽ góp phần vốn nêu trên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
FECON chỉ định ông Nguyễn Quang Hải làm đại diện theo ủy quyền của FECON với tư cách là cổ đông sáng lập; Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của FECON thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn đầu tư thành lập công ty.
Anh Hoa

Theo baodautu.vn