Năm 2014, Viglacera đạt lợi nhuận trước thuế hơn 270 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Viglacera vừa nhất trí thông qua các mục tiêu chính yếu trong kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015, gồm đảm bảo mức chia cổ tức 3,5%; tăng vốn điều lệ từ mức 2.645 tỷ đồng hiện nay lên mức 3.070 tỷ đồng theo phương án phát hành riêng lẻ; giảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước từ mức 91,48% hiện nay về mức 75% và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu trước quý IV/2015…
Ông Đinh Quang Huy, một cán bộ nghỉ hưu, đồng thời là một cổ đông của Tổng công ty Viglacera cho biết, doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa có nhiều vấn đề không rõ ràng về tài chính. Tuy nhiên, khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, các vấn đề này đã minh bạch hơn, những “góc khuất” đều được đưa ra xử lý với thái độ rõ ràng, minh bạch.
“Mặc dù mức cổ tức 2,5% năm 2014 chưa đạt như mong muốn của cổ đông, nhưng tôi hoan nghênh thái độ làm việc nghiêm túc, công khai của Hội đồng Quản trị Tổng công ty. Trước đây, với mô hình 100% vốn nhà nước, rất khó để làm được điều này. Chỉ có công khai, minh bạch, doanh nghiệp mới làm ăn có hiệu quả và có mức cổ tức cao hơn”, ông Huy nói.
Bà Trần Khánh Hiền, đại diện cho hơn 30 cổ đông Nhật Bản nắm cổ phần ở Viglacera đề nghị, HĐQT Tổng công ty công bố rõ kế hoạch bán cổ phần cho cổ đông chiến lược, bao giờ bán, bán bao nhiêu, khi nào thực hiện niêm yết…(?).
Về phần mình, ông Nguyễn Văn Tiến, một cổ đông đồng thời là nhà phân phối của Viglacera cho rằng, Tổng công ty có nhiều dự án tốt, nhiều sản phẩm mới, có tính năng hiện đại, nhưng còn ít được quảng bá đến công chúng. Năm 2015, Viglacera cần đẩy mạnh hoạt động này.
Trả lời những ý kiến của cổ đông, ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera cho biết, sau khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, các chỉ số tài chính của Công ty mẹ đều được cải thiện. Doanh thu Công ty mẹ năm 2014 đạt hơn 2.463 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 270 tỷ đồng.
Cũng theo ông Minh, cơ cấu tài sản và nợ phải trả thay đổi theo hướng giảm dần, hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn đạt 1,4 lần, tương ứng tăng 14,9%; hệ số khả năng thanh toán nhanh đạt 0,6% lần, tương ứng tăng 9,9% so với thời điểm trước cổ phần hóa.
“Nợ phải trả, đặc biệt là các khoản vay và nợ dài hạn cuối năm 2014 đã giảm trên 223 tỷ đồng so với thời điểm trước chuyển đổi cổ phần hóa. Trong đó, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đã giảm từ 2,69 lần xuống 2,44 lần”, ông Minh nói và cho biết, các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động đều được cải thiện so với giai đoạn trước cổ phần hóa, trong đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 5,5%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần đạt 7,7%
Ghi nhận tâm huyết của các cổ đông với hoạt động của doanh nghiệp, ông Luyện Công Minh cho biết, HĐQT Tổng công ty Viglacera đã quyết định phấn đấu mức cổ tức năm 2015 là 3,5%, trên cơ sở cân đối các hoạt động sản xuất - kinh doanh, nhanh chóng thu hẹp các hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Được biết, năm 2014, Viglacera vẫn có 10 trên tổng số hơn 30 công ty con, công ty liên kết có mức lỗ lũy kế khác nhau.
Cùng với đó, Tổng công ty cũng sẽ tập trung nguồn lực cho giai đoạn phát triển 2016 - 2020 được nhận định là có mức độ hội nhập và quốc tế hóa cao.
Quang Hưng

Theo baodautu.vn