Giá dầu thô theo dự toán của Quốc hội đã được phê duyệt là 100 USD/thùng, nhưng trong quý I/2014, trên thực tế, giá dầu thô thế giới chỉ khoảng 56 USD/thùng. Như vậy, so với kế hoạch, giá dầu đã giảm 44 USD/thùng; còn nếu so với giá dầu trung bình của quý I/2014, thì mức giảm lên tới 57 USD/thùng (giảm 50,4%).
Với thực tế này, Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) dù khai thác dầu đạt 104,1% kế hoạch của quý I/2015 và đạt 26% kế hoạch năm, cung cấp lượng khí vào bờ bằng 147% kế hoạch của quý I/2015, nhưng tổng doanh thu lại chỉ bằng 79% kế hoạch đặt ra cho quý I/2015. Nguyên nhân được đánh giá chủ yếu là do giá dầu giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Với kết quả này, lợi nhuận sau thuế quý I/2015 của Vietsovpetro đạt 2.360 tỷ đồng, giảm 42% so với quý I/2014.
Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) cũng gặp những khó khăn tương tự. Theo tính toán, giá dầu cứ giảm 1 USD/thùng, doanh thu của PVEP sẽ giảm gần 100.000 USD/ngày. Với tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 1,37 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch quý I/2015 và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014, song doanh thu hợp nhất của PVEP đạt gần 10.000 tỷ đồng, chỉ bằng 71% kế hoạch quý I/2015 và giảm 31% so với quý I/2014. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của PVEP cũng chỉ đạt 2.400 tỷ đồng, giảm tới 47% so với quý I/2014.
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas), thành viên của PVN cũng rơi vào tình cảnh suy giảm bởi tác động của giá dầu. Tổng doanh thu hợp nhất trong quý I/2015 của PV Gas đạt 15.500 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch và giảm tới 22% so với cùng kỳ năm 2014.
Dĩ nhiên, doanh thu, lợi nhuận của các ông lớn khai thác dầu giảm mạnh cũng khiến các DN làm dịch vụ bị ảnh hưởng theo. Theo thống kê của PVN, hầu hết các nhà thầu dầu khí đều đưa ra yêu cầu giảm đơn giá dịch vụ, điều chỉnh chương trình khoan bằng việc dừng hoặc rút ngắn thời gian khoan so với kế hoạch ban đầu. Do giá dầu giảm, mà doanh thu, lợi nhuận của các DN cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí và kinh doanh vận chuyển dầu khí cũng không hoàn thành kế hoạch đề ra cho quý I/2015.
Cụ thể, trong quý I/2015, các DN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí đạt doanh thu 9.400 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch; lợi nhuận đạt 657 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch và giảm 22% so với quý I/2014. Còn mảng kinh doanh vận chuyển dầu khí đạt doanh thu 14.000 tỷ đồng, chỉ bằng 88% kế hoạch.
Tại Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) doanh thu quý I/2015 đạt 3.456 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng giảm lần lượt 21% và 36% so với quý I/2014. PV Drilling dự báo, quý II và năm 2015, Tổng công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn do nhiều chương trình khoan của các DN dầu khí đứng trước nguy cơ bị bị dừng, giãn tiến độ.
Trước đó, Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa và Chủ tịch HĐTV PVEP Hoàng Ngọc Đang cũng đã công khai thông báo với các đơn vị dịch vụ dầu khí việc sẽ cắt giảm mạnh nhiều dịch vụ đang thuê ngoài cũng như sẽ đàm phán lại giá thuê dịch vụ khi doanh thu giảm mạnh.
Cụ thể, PVEP đã điều chỉnh giảm 6 giếng khoan trong nước, 3 giếng khoan tại nước ngoài, nên cắt giảm 480 triệu USD tiền đầu tư (giảm 29% so với kế hoạch).
Ở quy mô toàn PVN, giá trị thực hiện đầu tư trong quý I/2015 đạt 18.600 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch của quý I và bằng 16% kế hoạch của cả năm. PVN cũng đã tập trung rà soát kế hoạch đầu tư năm 2015 với kết quả dừng, giãn, điều chỉnh tiến độ của 60 dự án với giá trị 12.140 tỷ đồng.
Báo cáo của PVN cũng thừa nhận, công tác đầu tư của Tập đoàn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như đàm phán với các đối tác nước ngoài về tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư của PVN chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do giá dầu suy giảm, tình hình tài chính khó khăn, nên các đối tác nước ngoài xem xét rất kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư.
Thanh Hương

Theo baodautu.vn