Sản xuất vi mạch Ảnh minh hoạDo đó, Dự án được hưởng nhiều ưu đãi như: được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 30 năm. Dự án còn được hỗ trợ chi phí theo quy định tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.
Ngoài ra, dự án còn được vay đến 60% tổng mức đầu tư từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam; được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của Dự án và được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu dùng để sản xuất, chế tạo vi mạch trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất; được áp dụng mức thuế suất 0% thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, vật tư trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ theo danh mục thiết bị, vật tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Theo Bộ Công thương, Dự án trên của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn là dự án tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất vi mạch tại Việt Nam, khi đi vào hoạt động sẽ có tác động lan tỏa đến các ngành công nghiệp điện tử khác, đồng thời góp phần nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.
Duy Hữu

Theo baodautu.vn