Ông Trịnh Thanh Cần, Tân Tổng Giám đốc ACBSÔng Cần sinh năm 1978 đã làm việc trong ngành Tài chính Chứng khoán 15 năm qua các vị trí lãnh đạo tại Ngân hàng, công ty Tài chính Chứng khoán hàng đầu như Giám đốc Khối Khách Hàng Tập đoàn Đa quốc gia và Định chế Tài chính tại Ngân hàng HSBC, Giám đốc Đầu tư tại Công ty Quản lý quỹ Bản Việt, Giám đốc Phân tích tại Công ty Chứng khoán Bản Việt, Giám đốc Điều hành Khối Tư vấn Tài chính tại Công ty Chứng khoán HSC.
Tân Tổng Giám đốc ACBS tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh ngành Tài chính tại trường Đại học California, Mỹ.
ACBS là 1 trong top 10 công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam hiện nay.
Như Loan

Theo baodautu.vn