Cơ bản hoàn thành tái cấu trúc
Nếu tính theo Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2014 – 2015, thì đến thời điểm hiện tại, chỉ sau 1 năm, VNPT đã cơ bản hoàn thành 2 giai đoạn khó khăn, cam go nhất trong quá trình tái cấu trúc là tái cấu trúc VNPT 63 tỉnh, thành phố và thành lập, đưa 3 tổng công ty thuộc VNPT đi vào hoạt động.
Cần phải nói thêm rằng, lộ trình tái cấu trúc VNPT diễn ra với 3 giai đoạn: giai đoạn I tiến hành tái cấu trúc VNPT 63 tỉnh, thành phố; giai đoạn II tiến hành thành lập mới và đưa vào hoạt động 3 tổng công ty và giai đoạn III là tiến hành tái cấu trúc khối văn phòng VNPT.


VNPT đa? đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu sớm 5 năm so với kế hoạch. Ảnh: Đức Thanh
Trong giai đoạn I, tính đến hết năm 2014, VNPT đã tái cấu trúc thành công VNPT 63 tỉnh, thành phố, chuyển 17.000 lao động trong tổng số 36.000 lao động của VNPT sang bộ phận kinh doanh, áp dụng mô hình quản trị, quản lý mới hiện đại, linh hoạt, hiệu quả.
Trong giai đoạn II, từ đầu năm 2015 đến tháng 5/2015, VNPT đã hoàn thành quá trình xây dựng điều lệ, quy chế, nhân sự và ra quyết định thành lập 3 tổng công ty gồm: Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT - VinaPhone), Tổng công ty Truyền thông (VNPT - Media), Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT - Net).
Từ tháng 5/2015 đến nay, VNPT đã hoàn thành việc sắp xếp, bổ nhiệm, bố trí cán bộ trung, cao cấp của 3 tổng công ty trên. Đến ngày 1/7/2015, 3 tổng công ty mới sẽ chính thức vận hành, đi vào hoạt động. Từ đây, 3 tổng công ty này sẽ chính thức điều hành hoạt động toàn mạng và hoàn thành giai đoạn II tái cấu trúc VNPT…
Chính thức vận hành mô hình mới
Ông Tô Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc VNPT cho biết, từ ngày 1/7 đến cuối năm 2015, VNPT sẽ tiến hành tái cơ cấu giai đoạn III. Trong giai đoạn này, VNPT sẽ cấu trúc lại khối chức năng, đưa toàn bộ bộ máy điều hành của các khối chức năng hiện nay xuống các tổng công ty. Như vậy, bộ máy trên Tập đoàn sẽ chỉ còn làm kế hoạch và chiến lược.
Với sự ra đời của 3 tổng công ty mới, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn sẽ là một chuỗi giá trị từ “nội dung” đến “hạ tầng”, rồi tới “khách hàng”, khắc phục những hạn chế, lạc hậu của mô hình quản trị, kinh doanh cũ, đã lỗi thời.
Theo ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV của VNPT, trong mô hình mới, Tập đoàn sẽ tách bạch theo từng khối, từng lĩnh vực, với 3 trụ cột là 3 tổng công ty, gồm: khối hạ tầng (VNPT - NET), khối kinh doanh (VNPT - VinaPhone, chuyên phụ trách kinh doanh, bán hàng) và khối dịch vụ giá trị gia tăng (VNPT - Media, phụ trách mảng giá trị gia tăng).
Các khối này sẽ hoạt động độc lập, chuyên sâu và không phụ thuộc nhau, theo tôn chỉ “đúng người, đúng việc” và sẽ đánh giá hiệu quả công việc trực tiếp từ từng khối, từng đơn vị và đến tận từng cá nhân theo hệ thống quản lý, quản trị mới.
“Trong mô hình mới, theo nội dung tái cơ cấu, VNPT sẽ phân bổ lại nguồn lực, tài lực đúng chỗ, đúng việc, việc ai nấy làm, không chồng chéo. Việc phân rõ trách nhiệm, phân bổ nguồn lực, tài lực như vậy sẽ làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí. Điểm quan trọng nhất của quá trình tái cơ cấu VNPT là mô hình tổ chức của Tập đoàn sẽ trở nên nhanh, gọn, tránh việc xin - cho, tránh quá nhiều cấp trung gian”, ông Hùng cho biết.
Theo lãnh đạo VNPT, mô hình kinh doanh 3 lớp: dịch vụ - hạ tầng và kinh doanh theo kế hoạch phải tới năm 2020 mới hoàn thành, nhưng đến thời điểm này, VNPT đã làm được. Như vậy, VNPT đã đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu sớm 5 năm so với kế hoạch. Dự kiến, đến hết năm 2015, VNPT sẽ chính thức hoàn thành tái cấu trúc Tập đoàn theo Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Hữu Tuấn

Theo baodautu.vn