Theo đó, JETRO và MPI sẽ thực hiện các chương trình cụ thể, như: Xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản triển khai các chương trình trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam; hỗ trợ cho việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam…
Theo ông Hiroyuki ISHIGE, mục đích của việc ký kết thỏa thuận hợp tác là đẩy mạnh giao lưu đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai nước thông qua việc xúc tiến đầu tư qua lại giữa hai bên; tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực Việt Nam đặt làm trọng điểm; hợp tác phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam để nâng cao tỉ lệ nội địa hóa của các nhà đầu tư Nhật Bản.


Lễ ký kết hợp tác giữa JETRO và MPI
Cũng theo ông Hiroyuki ISHIGE, với việc ký kết thỏa thuận hợp tác này, JETRO sẽ góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua việc tăng cường xúc tiến đầu tư; hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ v.v… nhằm giúp Việt Nam thành công trong chiến lược công nghiệp hóa, làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, Chủ tịch JETRO cũng đề xuất với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng các chương trình hợp tác cụ thể nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước như đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và các đề nghị khác nhằm cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh của Việt Nam.
Hồng Sơn

Theo baodautu.vn