FPT vừa chính thức công bố, kết thúc 6 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất 19.328 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch luỹ kế.
Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 105% kế hoạch luỹ kế.


.
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 881 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.224 đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
Cụ thể, Khối Công nghệ (gồm ba mảng là Phát triển phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT) ghi nhận doanh thu 3.460 tỷ đồng, tăng 27% và LNTT 395 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.
Khối Phân phối - Bán lẻ các sản phẩm công nghệ (gồm 2 mảng là Phân phối và Bán lẻ) có doanh thu và LNTT tăng ấn tượng 32% và 44%, tương ứng đạt 12.995 tỷ đồng và 371 tỷ đồng. Trong đó, riêng mảng bán lẻ ghi nhận LNTT 71 tỷ đồng, tăng 315% so với cùng kỳ năm 2014.
Khối Viễn thông (gồm hai mảng kinh doanh là dịch vụ viễn thông và nội dung số) ghi nhận doanh thu và LNTT đạt 2,521 tỷ đồng và 543 tỷ đồng, tăng tương ứng 7% và 4% so với cùng kỳ.
Đặc biệt, sau 6 tháng đầu năm, mảng dịch vụ viễn thông đã hoàn thành kế hoạch quang hóa cho các thuê bao tại Hà Nội và TP.HCM, với doanh thu tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm 2014.
Toàn cầu hóa - một trong những định hướng quan trọng để đẩy mạnh tăng trưởng của tập đoàn trong tương lai - tiếp tục thu được kết quả khả quan với doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 44% so với cùng kỳ, đạt 2.118 tỷ đồng, tương đương 98 triệu USD.
Trong đó, tất cả các thị trường đều tăng trưởng tốt. Sau 6 tháng, doanh thu của FPT từ thị trường Nhật Bản đạt 38 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ; thị trường Mỹ đạt 22 triệu USD, tăng 42%; thị trường châu Âu đạt 13 triệu USD, tăng 167%; thị trường châu Á - Thái Bình Dương đạt 10 triệu USD, tăng 32%; và nhóm các nước đang phát triển đạt gần 15 triệu USD, tăng 17%.
Nguyên Đức

Theo baodautu.vn