Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, công suất 1 triêu tấn của QNCC vẫn hoạt động bình thườngCông ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNCC) ban hành Quyết định số 356/QĐ-TCHC về việc tạm dừng sản xuất đối với nhà máy xi măng Lam Thạch.
Đây là nhà máy sản xuất theo công nghệ lò đứng. Thời gian tạm dừng sản xuất của Nhà máy xi măng Lam Thạch dự kiến 12 tháng kể từ ngày 1/8/2015.
Căn cứ vào nội dung tại cuộc họp giao ban sản xuất của Công ty, căn cứ vào tình hình hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh thực tế tại nhà máy Xi măng Lam Thạch, ban lãnh đạo Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã quyết định tạm dừng sản xuất đối với Nhà máy xi măng Lam Thạch do vào tình hình hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy không đạt hiệu quả.
Đồng thời, QNCC cũng giao Giám đốc nhà máy Xi măng Lam Thạch, các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và hoàn tất các thủ tục với cơ quan chức năng, giải quyết người lao động của nhà máy trong thời gian tạm dừng sản xuất theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
Dừng sản xuất Xi măng Lam Thạch sẽ không ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xi măng của QNCC trong năm 2015, do Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, công suất 1 triệu tấn vẫn hoạt động bình thường.
Năm 2015, QNCC đặt mục tiêu sản xuất 947.650 tấn xi măng, clinker, tổng doanh thu 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 12 tỷ đồng.
Năm 2014, sản xuất xi măng của QNCC không đạt kế hoạch đề ra do thị trường tiêu thụ khó khăn, sức mua giảm. Tổng sản phẩm xi măng, clinker tiêu thụ đạt 823.608 tấn, lợi nhuận trước thuế 16,86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,3 tỷ đồng.
Nguyên nhân là do việc điều hành sản xuất tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II còn nhiều tồn tại như chi phí sản xuất cao, tiêu hao điện năng, nhiệt năng lớn dẫn đến hiệu quả sản xuất thấp.
Trước đó, CQNCC cũng đã cho sáp nhập Xí nghiệp Thi công Cơ giới vào Nhà máy xi măng Lam Thạch II.
Thế Hoàng

Theo baodautu.vn