Mảng viễn thông trong và bên cạnh nước có về doanh thu 89.000 tỉ đồng cho Viettel trong toàn bô 110.000 tỉ đồng doanh thu hợp nhất nửa đầu năm 2019.
Đọc thêm: http://lapmangviettel.com.vn/internet-viettel.html
Internet
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố số liệu kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 sở hữu doanh thu và lợi nhuận đều lớn mạnh, trong bối cảnh trái đất viễn thông cực nhọc gay gắt và bước vào quy trình bão hòa. Cụ thể, doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn Viettelđạt 110.000 tỉ đồng - nâng cao 7,4% so với cộng kỳ năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất đạt 21.300 tỉ đồng - nâng cao 10,2% và vượt 24,7% so với kế hoạch.

Tổng doanh thu của Viettel trong nước và quốc tế đạt 89.000 tỉ đồng.
khá ấn tượng, mặc dù thị trường viễn thông trong nước cực nhọc gay gắt và đã ở giai đoạn bão hòa, doanh thu của viễn thông trong nước của Viettel vẫn tăng 2,9% so với cùng kỳ và đạt 70.000 tỉ đồng. Lớn mạnh của viễn thông trong nước hầu hết là nguồn thu từ data với “cú huých 4G” với tỉ lệ tăng trưởng data 17,5% đối chiếu cộng kỳ năm 2018, bù đắp cho đà suy giảm của doanh thu từ thoại và SMS.
Riêng khối viễn thông nước quanh đó, tổng doanh thu từ các trái đất quốc tế của Viettel (gồm Viettel Global và trái đất Peru) đạt 810 triệu USD (gần 19.000 tỉ đồng), tăng 35,4% đối chiếu cộng kỳ năm 2018. Lợi nhuận của khối viễn thông nước bên cạnh (bao gồm Viettel Global và cuộc sống Peru) đạt tới gần 80 triệu USD (khoảng một.800 tỉ đồng), hoàn thành 452% kế hoạch năm.
tính năng hot, Myanmar là cuộc sống quốc tế mới đi vào hoạt động của Viettel nhưng đã đạt được những kết quả đáng kể. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Mytel (tên nhãn hàng của Viettel tại Myanmar) đã phát triển thành công ty internet khổng lồ máy 3 ở Myanmar.
Ở dùng cho chuyển mạng giữa số, tới cuối tháng 6, Viettel sở hữu số lượng người trải nghiệm nên chuyển tới to lớn nhất, với tỉ lệ 53% tổng lời yêu cầu toàn cuộc sống. Ngày 10/5/2019, Viettel cũng trở thành nhà hàng trước tiên tại Việt Nam thử nghiệm mạng 5G.

Bài viết cùng chuyên mục: