Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông - Vận tải tổ chức điều chỉnh dự án, phối hợp các bộ ngành liên quan thẩm định việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư theo quy định. Trên cơ sở đó xác định số vốn đối ứng cụ thể cần bổ sung và bố trí theo tiến độ dự án.Chính phủ cũng đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện để dự án đi vào khai thác trong năm 2016.
Bộ Giao thông đã chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án và tiến độ giải ngân đối với các nguồn vốn vay theo hai Hiệp định tín dụng đã ký với phía Trung Quốc theo đúng cam kết.
Tàu điện đi trên cao hơn 13km từ Cát Linh đi Hà Đông có khổ đường 1.435m và 12 nhà ga trên cao; trang bị 13 đoàn tàu, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến, vận tốc bình quân khai thác 35km/giờ.
Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến trên cao Cát Linh - Hà Đông được đầu tư bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo Hiệp định khung ký năm 2008.
Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD bao gồm vốn vay ODA của Trung Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam. Sau một thời gian thi công, đến đầu năm 2014 dự án được các bên liên quan đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 522,86 triệu USD lên 868,04 triệu (tăng 315,18 triệu USD so với ban đầu) do khâu khảo sát, thiết kế nhiều hạng mục chưa chính xác.
Trang Nguyễn

Theo baodautu.vn