Xi măng Phúc Sơn được bổ sung thêm 2 mỏ đá vôi 31,5ha và 40ha tại khi A và khu C, núi Trại Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng.Theo Văn bản số 1453/TTg-KTN ngày 21/8/2015 do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ký, Chính phủ đồng ý bổ sung mỏ đá vôi tại khu A núi Trại Sơn (31,5ha); khu C núi Trại Sơn (46,0ha) thuộc xã An Sơn và xã Lại Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng xuống sâu từ mức +5m tới mức -30m vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 cho Công ty Xi măng Phúc Sơn.
Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hải Phòng xác định tọa độ cụ thể và thực hiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.
Công ty Xi măng Phúc Sơn có nhà máy tại huyện Kinh Môn, Hải Dương, có tổng công suất thiết kế 2 dây chuyền 3,6 triệu tấn/năm. Đây là Liên doanh xi măng do Tập đoàn Lucky đầu tư, được cấp phép đầu tư năm 1996 với tổng vốn đầu tư 265 triệu USD.
Thế Hải

Theo baodautu.vn