Việc chuyển nhượng 30% phần vốn góp của UBND TP. Đà Nẵng tại Công ty Thuốc lá Đà Nẵng là nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc quy hoạch Vinataba trở thành đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển theo hướng có quy mô lớn, công nghệ hiện đại; cạnh tranh được với các tập đoàn nước ngoài, từng bước vươn ra khu vực và thế giới.Giá trị chuyển nhượng 30% vốn điều lệ mà UBND TP Đà Nẵng nhận được là 56,593 tỷ đồng.
Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐTV Vinataba cho hay, việc chuyển nhượng 30% vốn về Vinataba sẽ giúp công tác lãnh đạo được tập trung, thống nhất theo ngành. Vinataba sẽ có điều kiện để kiện toàn mô hình tổ chức, thực hiện tái cơ cấu công ty, đầu tư chiều sâu, làm tốt hơn các nghĩa vụ đối với địa phương theo đúng định hướng quy hoạch của Chính phủ đề ra cũng như chiến lược kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp.
Trước đó, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý với đề xuất cho phép Vinataba mua lại phần vốn góp 30% của Thành ủy Đà Nẵng tại Công ty Thuốc lá Đà Nẵng, để chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do Vinataba là chủ sở hữu.
Hoạt động tái cơ cấu các công ty thuốc lá như diễn ra tại Công ty Thuốc lá Đà Nẵng cũng là bước đi cụ thể nhằm thực hiện Đề án tái tái cấu trúc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 166/2013/QĐ-TTg. Theo hướng này, các công ty thành viên sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con mà cụ thể Công ty Thuốc lá Thăng Long đóng vai trò Công ty Mẹ, là đầu mối sắp xếp các công ty sản xuất thuốc lá điều ở phía Bắc của Vinataba, còn Công ty Thuốc lá Bắc Sơn và Công ty Thuốc lá Đà Nẵng sẽ là các công ty con.
Nhà máy Thuốc lá Đà Nẵng vốn là liên doanh với Tập đoàn R.J.Reynolds Mỹ được thành lập hồi tháng 10/1995. Vào tháng 9/2001, Vinataba đã mua lại phần vốn góp của Tập đoàn R.J.Reynolds, thành lập Công ty thuốc lá Đà Nẵng và chiếm 70% điều lệ. Phía Thành uỷ Đà Nẵng chiếm 30% vốn điều lệ.
Hoàng Minh

Theo baodautu.vn