Phần mềm quản trị sản xuất mang lại cho các doanh nghiệp sản xuất 1 công cụ quản lý sản xuất giúp nâng cao hiệu quả trong hiệu quả trong điều hành hàng tồn kho hay các đơn đặt hàng sản phẩm, nắm bắt việc thu thập thông tin, rà soát, giám sát trật tự phân phối đang ở thời kỳ nào, lập kế hoạch sản xuất tốt nhất...
Hiện nay các nhà máy sản xuất đều hướng tới mục tiêu cung cấp đủ hoặc vượt mức chỉ tiêu sản lượng trong khi vẫn đảm bảo chi phí và chất lượng. Họ thực hiện nhiều trật tự cung ứng tiêu chuẩn và liên tục theo dõi, điều chỉnh các kế hoạch cung cấp để đáp ứng các tiêu chí về chi phí, chất lượng, giao hàng,…

Phần mềm quản lý sãn xuất sẽ đem lại cho doanh nghiệp:
1/ Giảm thời kì sản xuất
sở hữu nhiều khởi thủy dẫn đến việc suy giảm hiệu quả cung ứng như thiếu nguyên nguyên liệu, máy móc hỏng, nhân viên nghỉ nhiều,…Phần mềm quản lý sản xuất sẽ tránh các tác nhân này bằng những tự động theo dõi các phòng ban trong suốt thời kỳ và đưa ra cảnh báo để người điều hành điều chỉnh kịp thời.
2/ Giảm thời gian chu kỳ sản xuất
một phần mềm điều hành sản xuất giỏi sẽ giúp tổ chức điều hành và kiểm soát thứ tự đặt hàng diễn ra từ khởi đầu cho đến lô hàng cuối bằng cách dùng những biểu đồ trực quan để theo dõi tình hình phân phối.
3/ Giảm quy trình làm việc
nhà sản xuất với thể phân tích trật tự đặt hàng, giám sát và tự động cập nhật theo thời kì thực các chỉ số hiệu suất chính như tình trạng đơn hàng, mức tiêu thụ nguyên liệu, độ khớp các trật tự,…
4/Tối ưu hóa quy trình khiến cho việc
Phần mềm điều hành sản xuất theo dõi quá trình xây dựng dựa trên nền tảng khoa học số, giúp công ty không cần phải xem thông báo trên giấy để quản lý công tác.
5/ Giảm tầm giá điều hành tổ chức
một khi doanh nghiệp có thể đo lường hiệu suất làm việc và Báo cáo tại chỗ, giá tiền sẽ được tiết kiệm tối đa. Bằng phương pháp theo dõi và Con số về việc giao hàng ưng chuẩn phần mềm, doanh nghiệp sẽ xuất hóa đơn chóng vánh và truy vấn thu tiền mau lẹ hơn.
bên cạnh đó, dựa vào thông tin trong khoảng những Con số trên phần mềm, tổ chức với thể hoạch định nguồn nhân lực để phục vụ nhu cầu phân phối theo từng chu kỳ và kịp thời hạn cung ứng.
6/ Phân bổ kế hoạch phân phối hợp lý
Bằng cách truy vấn cập dữ liệu thời gian thực về tiến độ cung ứng, công ty sẽ có thể phản ứng tốc độ hơn, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cung cấp, đáp ứng bắt buộc thời hạn và số lượng mà người dùng đề xuất. Điều này giúp công ty phân phối đúng mức, không hoang phí tài nguyên.
3S ERP là giải pháp quản trị doanh nghiệp chuyên sâu cho các ngành tại Việt Nam. Module quản lý sản xuất trong phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp trong dự báo tiêu thụ, lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nguyên liệu, quản lý chuỗi cung ứng cho đến thống kê các giao dịch phân xưởng và phân tích toàn bộ quá trình sản xuất...Module quản lý sản xuất còn có thể liên kết với các phân hệ khác trong phần mềm giúp kế thừa thông tin cần thiết các phân hệ khác. Gửi thông tin tư vấn cho chúng tôi tại: http://www.itgvietnam.com