Việc xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp giúp quá trình thành lập doanh nghiệp mới diễn ra thuận lợi và nhanh chóngTheo đó, chỉ riêng trong tháng 9/2015 cả nước có 7.042 doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động cao hơn một chút ở mức tuy nhiên có tới 10.111 doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tính chung 9 chín tháng đầu năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới tính chung trên cả nước là trên 68.000 doanh nghiệp, lớn hơn rất nhiều sơ với số doanh nghiệp phải giải thể, dừng hoạt động là trên 54.000.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp thành lập mới đã tăng đều ở tất cả các ngành so với năm 2014.
Với số doanh nghiệp thành lập mới trên, đã có thêm trên 1.020.000.000 triệu tỷ đồng vốn đăng ký bổ xung cho nền kinh tế để phục vụ việc sản xuất kinh doanh, trong số có trên 608.000 tỷ đồng là số vốn đăng ký mở rộng của các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh.
Được biết, kể từ ngày 1/7/2015, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã được triển khai phiên mới 2.0, cập nhật các tính năng đảm bảo việc đăng ký trong nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Việc này giúp quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp mới diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.
Hải Đăng

Theo baodautu.vn