Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao bằng khen cho các doanh nghiệp
Theo đó, năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 7 doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Tài Chính tặng Bằng khen, 122 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 14 doanh nghiệp và tổ chức được Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế tặng Giấy khen, 64 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được Cục trưởng Cục Thuế tặng Giấy khen.
Năm 2014, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa đã có đóng góp số thu ngân sách lớn. Trong đó, tổng thu khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 2.081 tỷ đồng, bằng 274% so với năm 2013; tổng thu khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn đạt 1.270 tỷ đồng, trong đó, một số doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn như: Viettel, Viễn thông Thanh Hóa, CTCP Mía đường Lam Sơn…
Các đơn vị doanh nghiệp nhà nước địa phương cũng đã nỗ lực duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách hơn 156 tỷ đồng bằng 106% so với năm 2013…
Sĩ Chức

Theo baodautu.vn