Trong bài viết này, Thái Hà E&C sẽ cùng bạn tìm hiểu về sản xuất cọc bê tông cốt thép. Thường ngày chúng ta chỉ hay nhắc đến bê tông tươi, bê tông cốt thép mà ít nhắc đến cọc bê tông cốt thép cường độ cao.


Những điều cần biết về cọc bê tông cốt thép

1. Cọc bê tông cốt thép cường độ cao

Về bản chất: Khi chúng ta xét về phương diện chịu nén thì đó là bê tông cường độ cao (High Strength Concrete). Thì đây cũng chỉ là một thế hệ cọc bê tông cốt thép mới có thêm các phảm chất được cải thiện thể hiện sự tiến bộ trong công nghệ vật liệu – kết cấu xây dựng .

Về thành phần: Có hoặc không có silic hoặc dùng kết hợp với xỉ lò cao. Chú ý: khi sản xuất cọc bê tông cốt thép sử dụng muội silic thì chất lượng bê tông sẽ được nâng cao.

Các nghiên cứu đã khẳng định về việc sử dụng cọc bê tông cốt thép cho phép tạo ra các sản phẩm có tính kinh tế hơn.

2. Các nghiên cứu về cọc bê tông cốt thép

Để đưa cọc bê tông cốt thép vào ứng dụng thực tế thì trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học được tiến hành.
Các nghiên cứu đã khẳng định về việc sử dụng cọc bê tông cốt thép cho phép tạo ra các sản phẩm có tính kinh tế hơn, cung cấp khả năng giải quyết được nhiều vấn đề kỹ thuật hơn hoặc vừa đảm bảo cả hai yếu tố trên do khi sử dụng cọc bê tông cốt thép có các ưu điểm sau:

• Giảm khối lượng bản thân và các tĩnh tải phụ thêm làm giảm được kích thước móng.

• Giảm kích thước cấu kiện, kết quả là tăng không gian sử dụng và khối lượng bê tông sử dụng, kèm theo rút ngắn thời gian thi công

• Giảm số lượng trụ đỡ và móng do tăng chiều dài nhịp

• Tăng chiều dài nhịp và giảm số lượng dầm với cùng yêu cầu chịu tải.

• Giảm chiều dày bản, giảm chiều cao dầm.

Tuy nhiên chúng ta dựa vào những nghiên cứu về cọc bê tông cốt thép chất lượng cao trước đó cũng khẳng định rằng chúng được sử dụng trong các công trình lớn, chủ yếu ở các ngôi nhà cao tầng, công trình biển và các công trình giao thông (cầu, đường, hầm).

Như vậy cần phải tiếp tục nghiên cứu về sản xuất cọc bê tông cốt thép hay hố ga bê tông với cường độ chịu kéo, cắt và biến dạng của cọc bê tông cốt thép trong điều kiện khí hậu Việt Nam.