hướng dẫn thực thi hóa đơn điện tử
By nội dung Gấm - 27 Tháng Tư, 2018017
share on Facebook Tweet on Twitter
hướng dẫn thực thi hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử hiện là 1 trong những phương tiện tương trợ cho các giao dịch bằng hóa đơn của cơ quan quốc gia, công ty. việc áp dụng hóa đơn điện tử đang được khai triển tự tin theo các điều luật được công bố không chỉ đem đến sự tiện dụng cho công ty, cơ quan nhà nước mà còn lợi ích thiết thực cho cả xã hội. tuy nhiên việc sử dụng và thực hiện hóa đơn điện tử cũng chẳng phải là điều dễ dàng; do đó nếu doanh nghiệp của bạn đang có ý định chuyển sang áp dụng loại hình khoa học này thì cần chú trọng đến những điều sau:

Hóa đơn điện tử bắt buộc phải hợp tình hợp lý
Cũng giống với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử (HĐĐT) nếu muốn với giá trị thì buộc phải được pháp luật ghi nhận, mà để có được điều này thì:

hóa đơn điện tử hợp lệ

Hóa đơn bắt buộc phải đảm bảo được đủ tin tưởng về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn ngay từ lúc khi thông báo được tạo ra ở dạng chung cuộc của HĐĐT. Các thông tin này bắt buộc phải đầy đủ và chưa bị luân chuyển gì ngoài việc luân chuyển về hình thức do những nhân tố nảy sinh trong công đoạn bàn bạc, hiển thị hoặc lưu trữ hóa đơn.
thông báo có trong hóa đơn phải đảm bảo có thể truy vấn cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh trong những trường hợp cần phải có.
đồng thời, thủ tục phát hành HĐĐT cũng phải đúng với quy định của luật pháp, đó là:

công ty muốn phát hành hóa đơn không thể thiếu được ấn định sử dụng HĐĐT (soạn thảo theo mẫu 1 của Thông tư 32)
cần thiết thông báo ấn bản hóa đơn điện tử (soạn thảo theo mẫu 2 của Thông tư 32) gửi không gián tiếp lên cơ quan quản lý hoặc trang biết được điện tử của Tổng cục thuế
Hóa đơn mẫu thiết yếu chữ ký số hợp pháp của công ty và được gửi tới cơ quan quản lý thuế.
Xem thêm: dịch vụ hóa đơn điện tử viettel
Sau khi đã hoàn thành những điều trên thì việc thực thi hóa đơn điện tử có khả năng bắt chước hướng dẫn sau:

cách thực thi hóa đơn điện tử
tạo lập hóa đơn điện tử:

việc lập hóa đơn điện tử có thể thực thi là:

lập hóa đơn điện tử

công ty, đơn vị tạo dựng HĐĐT (bên bán hàng hóa, dịch vụ) sẽ thực thi lập hóa đơn điện tử tại mạng lưới ứng dụng lập hóa đơn của công ty đã được đáp ứng khi đăng ký lúc trước.
công ty, doanh nghiệp tạo lập HĐĐT bắt buộc phải truy vấn cập vào công cụ mạng lưới lập HĐĐT của tổ chức trung gian cung cấp phương thức HĐĐT để khởi tạo và lập hóa đơn.
gởi hóa đơn điện tử:
http://www.cell-relay.com

tức là việc truyền ác liệu của hóa đơn từ công ty, đơn vị (bên người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ) đến người mua. việc này được thực thi bằng 2 cách:

gởi trực tiếp: bên phía người bán sẽ lập HĐĐT trên công dụng quản lý sử dụng, sử dụng chữ ký số để thừa nhận rồi gửi trực tiếp tới hệ thống của người mua theo biện pháp truyền nhận riêng giữa người bán và người mua.
gửi thông qua tổ chức mối lái phục vụ biện pháp HĐĐT: phía người bán sẽ truy hỏi cập vào công cụ mạng lưới lập HĐĐT của doanh nghiệp môi giới để khởi tạo và lập hóa đơn từ chương trình áp dụng trong hệ thống; sau đó sẽ gửi cho người mua HĐĐT đã có chữ ký số của doanh nghiệp mình.
gửi hóa đơn trực tiếp

xử lý hóa đơn điện tử đã lập:

Sau khi đã lập và gởi hóa đơn nếu chẳng phải rắc rối gì thì coi như việc thực hiện hóa đơn điện tử thành đạt, nhưng trong một chút trường hợp vẫn có những trục trệu diễn ra thì cần phải giải quyết cho thích đáng.

Trường hợp HĐĐT đã gửi cho người mua nhưng lại chưa giao hàng hóa, dịch vụ hoặc HĐĐT đã lập và gởi cho người mua rồi nhưng cả 2 bên lại chưa kê khai thuế nếu có phát hiện có thông tin bị sai thì cách giải quyết là hủy khi có sự đồng ý và thừa nhận của cả 2 bên và HĐĐT bị hủy này nên phải được lưu giữ lại để chuyên dụng cho cho việc săn lùng của cơ quan nhà nước.
Trường hợp HĐĐT đã được gởi cho người bán, hàng hóa/dịch vụ cũng được giao đầy đủ, 2 bên cũng đã kê khai thuế rõ ràng nhưng sau đó lại tìm thấy có sơ sót thì người mua và người bán sẽ phải lập bài đăng thỏa thuận ghi rõ sơ sót đó, có chữ ký điện tử của cả 2 bên ngoài ra người bán phải lập lại HĐĐT điều chỉnh những sai sót đó(HĐĐT sửa đổi không được ghi số (-)). HĐĐT được lập sau bắt buộc phải được ghi rõ các sắp xếp lại và căn cứ và HĐĐT được sửa đổi này cả người bán và người mua bắt buộc phải thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy chế của luật pháp về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.
Nguồn: http://www.cell-relay.com/huong-dan-...a-don-dien-tu/