100% chất thải nguy khốn tại TP Hồ Chí Minh được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường

xử lý chất thải công nghiệp Hà Nội Mới11/12/17 08:04 GMT+72 liên quanGốcUBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy nan, chất thải y tế nguy hại trên địa bàn, với mục tiêu chắc chắn 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

với các cơ sở y tế công lập, từ ngày 1-6-2018, thực hiện xã hội hóa công đoạn vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy khốn chiếm 30% tổng giá thành vận chuyển, xử lý; đô thị bao cấp công đoạn lắp ráp vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại chiếm 70% tổng chi phí vận chuyển, xử lý. Từ ngày 1-6-2019, thực hiện xã hội hóa các công đoạn xử lí nước sạch vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy nan chiếm 60% tổng giá thành vận chuyển, xử lý; thành phố bao cấp công đoạn lắp ráp vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hiểm chiếm 40% tổng tầm giá vận chuyển, xử lý. xử lý chất thải công nghiệp

Từ ngày 1-6-2020 trở đi, thực hiện xã hội hóa hầu hết trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy khốn công lập.

Thuê xử lý chất thải nguy nan, DN có phải giám sát quy trình?


Ông Phạm Đức Mạnh (Ninh Bình) dự định mở cơ quan, có phát sinh chất thải nguy hại nên đã ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực xử lý rác thải nguy hiểm. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của công ty, ông Mạnh hỏi, sau khi có biên bản bàn giao rác thải nguy khốn thì tập đoàn của ông có phải kiểm tra giám sát đường đi của rác thải hay quy trình xử lý rác của đơn vị mà tập đoàn của ông đã ký hợp đồng hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời về chuyện này như sau:


Theo lao lý tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong nếu không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải gian nguy tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải nguy khốn phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hiểm với các công ty, cá nhân có giấy phép ưng ý.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ khoáng sản và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, chủ nguồn thải chất thải nguy khốn phải tiêu dùng chứng từ chất thải nguy hiểm sau mỗi lần chuyển giao chất thải nguy hiểm và sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày chuyển giao chất thải nguy hiểm nếu không nhận được 2 liên cuối cùng của chứng từ chất thải nguy khốn mà không có lý do logic bằng văn bản từ phía tập đoàn, cá nhân tiếp nhận chất thải gian nguy thì chủ nguồn thải chất thải nguy hiểm công bố Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của lao lý.=> giá xử lý rác thải công nghiệp

Trong khi, theo các lao lý hiện hành, chủ nguồn thải chất thải gian nguy không hề kiểm tra, giám sát các công đoạn xử lí nước sạch vận chuyển hay quy trình khoa học xử lý chất thải nguy hại của đơn vị xử lý chất thải nguy hiểm.

Bài viết cùng chuyên mục: