những điều cần biết về cấu tạo của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

1. các đặc điểm chung hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động: hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động là hệ thống thiết bị tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy (theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738-2001). hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động bao gồm: trọng tâm báo cháy, những đầu báo cháy, (tổ hợp chuông, đèn, nút ấn) và những vật dụng ngoại vi khác…

hai. Nhiệm vụ của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

– Tự động phát hiện ra cháy 1 cách thức chóng vánh, chuẩn xác và kịp thời trong vùng
– Hệ thống đang bảo vệ.


Tự động phát ra những dấu hiệu báo động, chỉ thị và những tín hiệu điều khiển các vật dụng ngoại vi của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào Đó.
đặc trưng, có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy khói thì nó còn với nhiệm vụ quan yếu hơn là “cảnh báo”, tức là phát hiện và thông tin sự sắp cháy, sự cháy âm ỉ chưa sở hữu ngọn lửa.

3. Phân loại hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

* Phân cái hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo nguyên lý làm việc của đầu báo cháy có:

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động dùng đầu báo cháy khói: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động làm cho việc dựa vào nguyên lý khiến việc của đầu báo cháy khói. Hệ thống này cốt yếu phát hiện ra sự gia tăng nồng độ khói ở trong khu vực bảo vệ.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy nhiệt: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động khiến việc dựa theo nguyên lý làm việc của đầu báo cháy nhiệt. Hệ thống này cốt yếu phát hiện ra sự đổi thay nhiệt độ ở trong khu vực bảo vệ.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tiêu dùng đầu báo cháy ánh sáng (lửa): khiến việc dựa vào nguyên lý làm cho việc của đầu báo cháy lửa. Hệ thống này cốt yếu phát hiện ra nồng độ nâng cao cường ánh sáng của ngọn lửa trong khu vực bảo kê.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động dùng đầu báo cháy hỗn hợp: là hệ thống khiến việc dựa trên nguyên lý làm việc của đầu báo cháy hổ lốn như: đầu báo cháy nhiệt và khói; đầu báo cháy nhiệt và lửa. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra sự đổi thay những yếu tố môi trường trong khu vực kiểm soát an ninh.

* Phân chiếc hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo đặc điểm công nghệ của hệ thống báo cháy.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo vùng (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thường): (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thường ngày – Couventional fire alarm system): là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động với chức năng báo cháy đến một khu vực, một địa điểm (có thể sở hữu một hoặc phổ quát đầu báo cháy). Diện tích kiểm soát an ninh của một khu vực sở hữu thể trong khoảng vài chục đến 2000 mhai (tuỳ thuộc đặc điểm khu vực đó).

Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo địa chỉ: (Addressable fire alarm system) : là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động có khả năng báo cháy chính xác đến từng vị trí từng đầu báo riêng biệt (từng địa chỉ cụ thể). Diện tích kiểm soát an ninh của một liên hệ báo cháy chỉ giới hạn từ vài chục mét vuông (tuỳ thuộc vào từng dòng đầu báo cháy). hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thông minh: với sự lớn mạnh kỹ thuật khoa học, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo địa chỉ đã phát triển thành hệ thống báo cháy thông minh (Intelligent fire alarm system).

Đây là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động ngoài chức năng báo cháy thường ngày theo địa chỉ, nó còn có thể đo được một số thông số về môi trường của khu vực nơi lắp đặt đầu báo cháy như nhiệt độ, nồng độ khói,… và sở hữu thể đổi thay được ngưỡng ảnh hưởng của đầu báo cháy theo đề nghị của các kiến trúc sư và lắp đặt. Trong thực tại thường sử dụng bí quyết phân loại này.