Rầy nâu phổ biến tuổi 1 - 3. Các tỉnh theo dõi rầy nâu không để lây lan diện rộng và truyền bệnh VL&LXL sang các trà lúa Đông Xuân 2017-2018 mới gieo sạ...1. Các tỉnh phía Bắc

- Bệnh đốm lá sâu đục thân, bắp, rệp, trên ngô tăng. Bọ nhảy, sâu ăn lá, rệp gây hại rau màu. Bệnh lở cổ rễ trên cây khoai tây, bệnh héo xanh, mốc sương, xoăn lá hại cà chua. Bệnh chồi cỏ hại mía tại Nghệ An và có xu hướng tăng.

- Bệnh chảy gôm, loét, sẹo, ruồi hại cam, chanh, bưởi tại các vườn già cỗi. Nhện lông nhung hại nhãn. Bệnh chết nhanh xu hướng tăng trên tiêu. Bệnh gỉ sắt, khô cành, rệp tăng trên cây cà phê. Nhện đỏ, rệp sáp, bọ phấn hại cục bộ trên cây sắn. Châu chấu lưng vàng gây hại tại Nghệ An, Thanh Hóa.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Cây lúa: Rầy, bệnh khô vằn, đen lép hạt hại trên lúa mùa, lúa vụ 10+12 giai đoạn đòng trỗ - thu hoạch. Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, dòi đục nõn hại trên lúa Đông Xuân giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Bệnh bạc lá vi khuẩn hại cục bộ trên các giống nhiễm, vùng ổ dịch. Ốc bươu vàng lây lan theo nguồn nước. Tag: ong nano-tube

b) Cây trồng khác: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy,... hại ngô và rau màu. Bệnh xoăn lá cà chua tiếp tục gây hại. Rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành,... hại cà phê. Tuyến trùng rễ, rệp sáp, bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu. Sâu đục thân, bọ xít muỗi, thán thư tăng trên cây điều. Sâu đục thân, rệp bẹ, đốm vòng hại mía giai đoạn chín sinh lý- thu hoạch. Bọ cánh cứng hại cây dừa. Bệnh đốm nâu, thán thư hại thanh long.

3. Các tỉnh phía Nam

a) Cây lúa: Rầy nâu phổ biến tuổi 1 - 3. Các tỉnh theo dõi rầy nâu không để lây lan diện rộng và truyền bệnh VL&LXL sang các trà lúa Đông Xuân 2017-2018 mới gieo sạ. Bệnh đạo ôn lá gây hại trên lúa Đông Xuân sớm giai đoạn đẻ nhánh, trên lúa Thu Đông – Mùa giai đoạn đòng trỗ. Lưu ý ốc bươu vàng, sâu năn, bệnh bạc lá vi khuẩn giai đoạn mạ đến đẻ nhánh – đòng, bệnh đen lép hạt ở giai đoạn trỗ - chín.

b) Cây trồng khác: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm tăng trên tiêu. Diện tích nhiễm bọ xít muỗi tăng và bệnh thán thư giảm trên điều. Diện tích nhiễm bọ cánh cứng tăng trên dừa. Bệnh khô cành giảm nhẹ và rệp sáp tăng nhẹ diện tích nhiễm trên cà phê. Tag: ong aero-tube

Khuyến cáo - H.A.I

Trên lúa:

+ Để trừ ốc bươu vàng, dùng Honeycin 6G (5-6kg/ha), rải trên ruộng lúa xăm xắp nước 3-5cm khi ốc xuất hiện, hoặc rút nước cho ốc tập trung theo rãnh, rồi rải thuốc diệt ốc.

+ Đối với diện tích gieo sạ mới, dùng thuốc trừ cỏ Rainbow 410SE với cơ chế “Diệt mầm 2 lớp”. Sử dụng 1 cặp Rainbow 410SE (gồm Rainbow 125ml + Chất an toàn Fenclorim 50ml) cho 1.000m2. Phòng trừ rầy nâu, dùng Applaud 25WP - Giải pháp trừ rầy nâu (môi giới truyền bệnh VL-LXL), hoặc sử dụng Wellof 3GR (12-15kg/ha).

+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ dùng Opulent 150SC (6ml/bình 16 lít) hoặc Wellof 330EC (0,8-1 lít/ha). Để trừ sâu đục thân dùng Nurelle D 25/2.5EC (1-1,5 lít/ha). Để phòng trừ bệnh đạo ôn, dùng BEAM 75WP – “Cắt ngay cháy lá” (250g/ha). Sử dụng Aviso 350SC (0,35 lít/ha) để phòng trừ bệnh lem lép hạt.

+ Phối hợp BEAM 75WP (250g/ha) + Bonny 4SL (500ml/ha) + Aviso 350SC (0,35 lít/ha) phòng trừ bệnh đạo ôn, bạc lá do vi khuẩn và lem lép hạt cùng lúc tấn công. Sử dụng Pulsor 23DC (0,22-0,33 lít/ha), Catcat 250EC, Vali 5SL phun khi bệnh vết bệnh khô vằn (trên lúa, ngô) lúc mới xuất hiện.

Cây rau: Dùng phân bón lá Foliar Blend cung cấp dinh dưỡng vi lượng dễ hấp thụ cho cây trồng; kích thích sự phát triển của cây trồng, sự phát triển của vi sinh vật có ích trong đất. Tag: ống xốp nuôi tôm

Cây ngô (bắp): Dùng Maxer 660SC (1,25 – 2,5 lít/ha) trừ cỏ giai đoạn 7-20 ngày với ruộng ngô (bắp) biến đổi gen.

Cây tiêu:

+ Đối với bệnh chết nhanh, chết chậm khuyến cáo phòng bệnh định kỳ. Kết hợp phun phủ trụ các sản phẩm Manozeb 80WP + Bonny 4SL và kết hợp rải Wellof 3GR (20-25g/gốc) trừ rệp sáp gốc và rễ.

+ Để trừ nấm Phytophthora (gây bệnh chết nhanh), dùng Gekko 20SC – Chứa hoạt chất Amisulbrom, tưới 4-6 lít/gốc để tiêu diệt mầm bệnh.

Cà phê: Phòng bệnh thán thư (khô cành, quả) sử dụng Manozeb 80WP (80g/bình 16 lít nước) kết hợp Aviso (20ml/bình 16 lít nước) để phòng và trị bệnh.

Nguồn: 2lua.vn/article/nhung-dich-benh-hai-can-chu-y-trong-tuan-tu-12-18-12-5a31d5c7e49519e7258b456f.html